Veddelev Antennelaug

Veddelev Antennelaug ejer og driver det fælles antenne og kabelnet med TV og bredbånd  til alle ejendommene på Okseholm, Hyldeholm, Langholm, Svaleøvej 34-64, samt Maribovej. 

Veddelev  Antennelaug er en forening  med 116 medlemmer. Medlemskab og tilslutning er siden 2013 ikke længere obligatorisk. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 10 marts.

Generalforsamling:

       LINKS:

Bestyrelsen for Veddelev Antennelaug:  

 • Formand: Piet Jansen, Hyldeholm 37  40 57 73 31   mailto:formand @veddelev.net

 • Kasserer: Camilla R Møller, Okseholm 15      22 88 56 74   mailto:kasserer@veddelev.net

 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

 • Jakob Nicklasson, Okseholm 22

 • Søren Korsholm,  Hyldeholm 2

 • Kurt Lauridsen, Langholm 3

Velkommen til Veddelev Antennelaug - Mest for nye beboere og medlemmer, se vejledning HER

 

YouSee aftale om TV-kanaler, Radio, Bredbånd, fastnettelefoni og mobil telefoni.

Bestyrelsen indgik i 2014 en leveringsaftale med YouSee, som betyder at  alle medlemmer tilbydes:  

Fuldt YouSee tilbud af TV, samt bredbånd og telefoni, samt mulighed for diverse ekstra ydelser til favorable medlemspriser. Dette omfatter f.eks. webTV, YouMusic, YouBio film, samt mobil telefon abonnement m.v. 

Læs mere om udbuddet på www.yousee.dk og gerne ind på mit YouSee for at se og evt. ændre dine abonnementer. 

Vores anlæg er opgraderet og kører med Docsis 3.1 - Vi tilbyder derfor:

 • Superhurtigt bredbånd - op til 1.000 Mb (bestilles direkte hos YouSee)
 • Mulighed for bredbånd uden TV-pakke (TV pakke afbestilles hos VA og Bredbånd bestilles hos YouSee)
 • Mulighed for alternativ Bredbåndsudbyder til YouSee ( TV pakke afbestilles hos VA og Brebånd bestilles bestilles hos f.eks. Fastspeed.dk , Hiper m.fl.

YouSee Kanaloversigt pr. januar 2023 findes her

Veddelev Antennelaug tilbyder 3 programpakker med enten faste kanaler eller bland selv. 

 1. Grundpakke med 25 faste kanaler. 

 2. Mellempakke med 35 kanaler med mulighed for bland selv af de 10 kanaler*

 3. Fuldpakke med 60 kanaler med mulighed for bland selv af de 35 kanaler*

Hos YouSee kan der til mellempakken købes en pakke med ekstra 10 ekstra kanaler enkeltvis. Der er her mange  kanaler at vælge imellem *

Herudover tilbyder YouSee nu en YouSee-boks, som gør det hele meget nemt og som har utroligt mange muligheder for 30kr. pr. måned. 

Se YouSee 2021 katalog HER

Skift mellem de tre pakker kan kun ske ved henvendelse til Veddelev Antennelaug pr. mail til formand@veddelev.netBestilling af pakkeskift kan ske med 1 måneds varsel. Gebyr for pakkeskift er 300Kr, som opkræves over den næste halvårsopkrævning. Pakke skift til Bland selv pakker eller til grundpakke er gratis.  

Skift fra fast pakke til Bland-selv, samt skift mellem Bland-selv pakker er uden gebyr. 

. )* Bland-selv pakker kræver enten en eller et programkort i TV'et, eller en ny YouSee Boks, Læs mere herom nedenfor,  eller på www.youSee.dk. Nærmere vejledning om installation og ændring af fjernsynsinstilling af netværks-id følger med YouSee boksen eller med programkortet fra YouSee.

Bestilling af YouSee bland-selv mellempakke eller fuldpakke på www.yousee.dk under menuen   "Mit YouSee" . Efter bestilling skal man afvente mail fra YouSee, samt en pakke med posten med programkortet : 

Med YouSee boks Tænd for boksen og fjernsynet og boksen finder selv´ ud af resten

Brochure om YouSee TV-boks findes her

Med Programkort i TV'et 

Man modtager en pakke fra YouSee med et programkodekort til enten en YouSee boks eller indsætning i TV'et. Det er kun nyere fladskærmsTV, som har en åbning til montering af et programkort. 

For at kunne sætte programkortet i TV'et skal man desuden anskaffe sig en CA-adapter, som koster 395kr hos YouSee/TDC butikken i Roskilde.

Når programkortet og CA adapteren er monteret i TV'et skal der foretages en ny indstilling af TV-kanaler. Dette gøres ved at foretage en ny TV- kanalsøgning på fjernsynet. Herunder skal Netvværks-ID ændres til (00) 111. Yderligere vejledning for forskellige fabrikater fjernsyn findes på www.yousee.dk eller  http://yousee.dk/hjaelp_og_support/tv-pakker/opsaetning.aspx

Nu skulle det pakkevalg, som man har foretaget gerne virke med det samme. Hvis der er problemer hermed må man kontakte YouSee Support. 

Har man flere fjernsyn skal der enten købes et kort og en CA-adapter til hvert fjernsyn. Uden kort og adapter vil fjernsynet kun vise de kanaler, som er indeholdt i grundpakken. 

Udskiftning af bland-selv kanaler på "mit YouSee" og er altid gratis. Skift kan foretages 1 gang pr. måned, se nærmere på www.youSee.dk  

Øvrige YouSee produkter: Bredbånd (Internet) , IP-fastnet telefon, mobiltelefon, mm. bestilles direkte hos YouSee website www.YouSee.dk 

TDC butikken i Roskilde er også en YouSee butik. De forhandler således visse YouSee produkter og kan vejlede om YouSee produkter. De har dog kun en begrænset viden om YouSee's aftaler med Veddelev Antennelaug. 

YouSee Bredbånd, Internet og IP telefoni: 

Nuværende brugere af YouSee bredbånd kan ændre den nuværende hastighed ved at logge ind på "Mit youSee" og ændre hastigheden under "Mit Bredbånd". 

Nye brugere af YouSee Bredbånd har nu en mulighed for via Veddelev Antennelaug at få bredbånd, IP telefoni og en række andre ydelser fra YouSee over kabel-TV nettet. Bredbånd internet skal bestilles direkte hos YouSee på http://yousee.dk/privat/bredbaand/ eller ved henvendelse til Yousee/TDC butikken i Roskilde eller på telefon 70 70 40 40.   Opkrævning for Bredbånd sker kvartalsvis direkte fra Yousee. .

Alle de mange tilgængelige muligheder kan ses på YouSee website: WWW.YOUSEE.DK

Har du problemer med TV modtagelse og Internet ?

Problemer med manglende TV kanaler, dårligt billede, m.m. kan desværre skyldes mange ting, både i indstillingerne i TV'et, i installationen inde i huset og endeligt kan der også forekomme fejl ude i vores i fællesanlæg, samt de TV signaler, som vi modtager fra YouSee. Antennelauget og vores nye serviceleverandør Dansk KabelTV har ansvaret for vores fælles anlæg og dermed et godt signal helt frem til hovedstikdåsen inde i huset. Denne dåse må ikke ændres eller flyttes uden aftale med bestyrelsen eller Dansk KabelTV. 

Herfra har ejeren selv ansvaret for drift og fejl sit eget interne anlæg med antenneforstærker, kabler og slutdåser, samt de tilsluttede TV, DVD-optagere, routere og WIFI netværk m.m.

Stikledningen fra det grønne stander i skellet til hovedstikdåsen inde i huset

I forbindelse med at Dansk KabelTV i 2014 overtog servicekontrakten fra youSee blev hele vores antenneanlæg  gennemgået for fejl og mangler. Herunder blev alle stikledninger fra den grønne stander ude ved vejen og ind i husene målt. Stikledninger, hvor der blev fundet fejl i kabel eller tilslutningen inde huset, fik ejeren besked herom, samt et forslag til hvad der bør udbedres. Dette arbejde er nu afsluttet og en del fik udskiftet deres stikledning, som var beskadiget. 

Dansk KabelTV tilbyder at udføre kontrol af antennekabler og tilslutninger inde i huset til en fast pris. Se nærmere på Dansk KabelTV website  HER

Fejlrettelser og ændringer i installationen er ikke inkluderet i prisen, men faktureres efter medgået arejdstid og forbrug af materialer. 

Teknisk vejledning for dem der vil og kan selv: 

Dårligt billedkvalitet, sne eller andre problemer med f.eks. internet kan både skyldes fejl i den nedgravede stikledning og i husets instllationer. Det anbefales at man starter med at kontrollere sit eget anlæg inde i huset: 

 • Kontroller ledningen mellem fjernsyn og antenneboks. kontroller egne stik
 • Kontroller om der er strøm på antenneforstærker, hvis en sådan findes. Sluk og se om det gør en forskel
 • Kontroller om det er samme problem også med andre TV/tilslutningsdåser i huset
 • Spørg naboen om de har samme problem. Hvis det er tilfældet er YouSee's anlæg muligvis midlertidigt nede og kommer igen  

Såfremt ens kabler og forstærker, samt dåser er mere end nogle få år gamle, kan fejlen ligge gemt her. Specielt gamle antenneforstærkere kan ikke klare kravene i dag til både båndbredden og HF-tæthed for indkommende elektrisk støj. 

Råd og vejledning om hjemmeinstallationer kan findes på www.homeconnect.me Deres dele, som er YouSee godkendte [YouSee-Ready] kan i Roskilde blandt andet købes hos Silvan eller Bauhaus

Hjælper ingen af disse enkle råd kan det være nødvendigt med sagkyndig hjælp fra f.eks. Dansk KabelTV, se ovenfor.

 Manglende kanaler, især digitale kanaler på fladskærme, skyldes ofte forkert indstilling af netværks-ID i TV'et,  eller at TV'ets hukommelsen er blevet tabt.  

Indstilling af netværks-ID De nødvendige koder, der kan findes her på www.yousee.dk  er: 

Når man automatisk skal søge eller manuelt skal indstille kanalerne på TV’et, skal man bruge et af følgende netværks-ID:

 • 100: Hvis man har valgt fast pakke og TV’et har DVB-C og MPEG4-modtager
 • 100: Hvis man har en MPEG4-boks, som ikke er fra YouSee 
 • 111: Hvis man selv har blandet sine kanaler (Bland Selv-pakke)
 • 120: YouSee Boksen eller HD Standardboks (Samsung).

Hvis kanalerne på TV'et ikke ligger på de rigtige kanalnumre jfr. kanaloversigten og eller der mangler kanaler er den mest sandsynlige årsag at det rigtige netværks ID ikke er installeret.  

Hjælper dette alligevel ikke ? 

Veddelev Antennelaug har desværre ikke mulighed for at være behjælpelig med indstilling af TV kanaler, da vi ikke kender alle TV fabrikater og modeller. Der er i dag så mange forskellige fabrikater og typer af TV apparater og vi kender ikke alle manualer.

Medlemmer som ikke selv kan få løst problemerne ved hjælp af manualen, familie eller venner kan prøve at kontakte den TV forhandler, som har leveret TV'et.

Ejerskifte - Overtagelse og Skæringsopgørelse. Nye ejere af et hus indtræder automatisk i Veddelev Antennelaug. Skæringopgørelse kan foretages forholdsmæssigt i forhold til regnskabsåret. 

Antennelaugets kasserer modtager gerne mail med oplysninger om de nye ejere. 

De nye ejere opfordres til at kontakte formanden for at aftale evt. ændringer i valg af TV pakke og bredbånd m.v.  Læs også vejledningen HER

 

Fejl i kabler inde i husets installation. - Denne del af antenneinstallationen står man selv for. Man er velkommen til at søge telefonisk råd hos bestyrelsen. Herudover kan man mod betaling få  Dansk KabelTV til at gennemgå ens anlæg for eventuelle fejl. 

YouSee support website kan hjælpe med at løse mange problemer med instillinger  på TV, Bredbånd eller IP telefoni. YouSee support findes på www.yousee.dk . Prøv det først inden du eventuelt ringer YouSee Hotline på 8080 4050. Det kræver naturligvis at du har den fulde Yousee pakke.

Fejl i kabelnettet ude i vejen og i den grønne stander - Her vil bestyrelsen rette henvendelse om fejlrettelse til Dansk KabelTV, idet vores  servicekontrakt betyder at de har ansvar for drift og vedligehold for anlægget. 

Fejl i stikledningen fra den grønne stander i vejskellet og ind til den første dåse i huset - Dette kabel har man efter d. oktober 2014 igen selv ansvaret for. Fejl i kablet kan medføre et dårligt signal til TV og især bredbånd og telefoni. Dette kan medføre at  stikledningen skal udskiftes, hvilket kun sker på ejerens foranledning og regning. Man kan her spare udgiften til nedgravning ved, at man selv graver kablet ned i 40cm dybde.  

Opkrævninger. Antennelaugets regnskabsår er 1 januar - 31 december. Opkrævning af kontingent, Copydanafgift og for programpakke sker samlet i 2 rater:

 • Første rate udsendes i december måned og dækker perioden 1 januar - 30 juni. Opkrævningen er en a'conto opkrævning, idet den ligger forudfor den årlige generalforsamling. 
 • Anden rate er udsendes i juni måned og dækker perioden 1 juli - 31 december.

Betalingsservice Kassereren opfordrer alle til at tilmelde betalingen til betalingsservice, da det letter arbejdet for både kassereren og jer selv.  

Ændring af tilslutningspakke. Se ovenfor

Opdateret d. 17.02.2022

webmaster Piet Jansen:  webmaster@veddelev.dk

7