Veddelev Borger og Grundejer Forening - Informationsside

 

Oplysningskema til ejendomsmæglere og nye beboere om i Veddelev og Veddelev Borger og Grundejer Forening, samt Veddelev Vejlaug 

Dette skema besvarer de normale spørgsmål, som stilles i forbindelse med ejendomshandler for ejendomme i Veddelev. Skemaet dækker alle ejendomme i Veddelev Borger og Grundejerforenings område, som primært dækker området vest for Baunehøjvej, se kort nederst.  Skemaet kan også downloades HER 

Veddelev Borger og Grundejer Forenings formål er at samle grundejere og borgere på Veddelev halvøen for løsning af fælles opgaver og at bidrage til at give så gode forhold for alle beboere i Veddelev området som muligt. Dette omfatter også aktiviteter af bred interesse for beboerne. 

Vedddelev Borger og Grundejerforening løser en række fælles praktiske opgaver i området og varetager medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, primært Roskilde kommune. Veddelev Grundejerforening har som målsætning, at alle grundejere og borgere skal have lyst til at være medlem.

Information om Veddelev Grundejerforening 

WWW.VEDDELEV.DK findes der løbende information fra Veddelev Borger og Grundejer Forening om aktiviteter og nyheder. Endvidere findes der på siden www.veddelev.dk/ejendomsinfo direkte adgang til følgende dokumenter:  

Veddelev Vejlaug - en del af Veddelev Borger og Grundejer Forening. 

Alle grundejere på Holmevejene er jfr. servitutter obligatoriske medlemmer af Veddelev Vejlaug. Grundejere på de øvrige private veje er frivillige medlemmer. Ifølge vejsyns-kendelse er Veddelev Grundejerforening endvidere pålagt at sørge for vejvedligeholdelse af Lollandsvejene og Nordstien. 

Udover Veddelev Vejlaug findes tillige i området et selvstændigt vejlaug: "Elleorevej med flere vejes vejlaug", som omfattet: Elleorevej, Ringøvej, Tuevænget, Sivholmvej, samt Svaleøvej 1 -  34. kontakt: Formand Jørgen Andersen, Svaleøvej 34, tlf. 6161 8220

Vedligehold og snerydning 

De offentlige veje i Veddelev vedligeholdes og ryddes for sne af Roskilde kommune. Dette er vejene: Baunehøjvej, Veddelev Bygade, Brovej, Fiskervej samt Svaleøvej fra Baunehøjvej til Sivholmvej. 

Alle øvrige veje i Veddelev er private fællesveje. Lodsejerne er her ansvarlige for vedligeholdelsen. Opgaven løses i fællesskab gennem medlemskab af enten Veddelev Vejlaug eller Elleorevej med flere vejes Vejlaug, som omfatter Elleorevej, Ringøvej, Tuevænget, Sivholmvej og Svaleøvej fra Sivholmvej til Strandvejen. 

Snerydning på alle de private fælles veje varetages af Veddelev Vejlaug, som har kontrakt med en entreprenør, der rydder vejene, når der er faldet mere end 5 cm sne og han er færdig med at køre for kommunen. Af miljømæssige grunde saltes der kun undtagelsesvist på de private veje i Veddelev. 

Veddelev Vejlaugs snerydning omfatter således Lollandsvejene, Holmevejene, Elleorevej med flere vejes Vejlaug's område, samt Skydebanevej, Veddelev Engvej, Græsbakken, Fiskervejen 2-4, og Høkerstræde. 

Lodsejerne er selv ansvarlige for at rydde sne på fortov og i indkørsel, således at post- og avisbude, samt renovationsfolk kan komme ind til husene. 

Oplysninger om medlemskab af Veddelev grundejerforening og vejlaug

Der er kun medlemspligt i Veddelev på de 3 veje: Okseholm, Hyldeholm og Langholm " Der er ikke medlemspligt på alle øvrige veje

 • Udgifter til Grundejer Forening og Vejlaug 
 • Kontingent til Grundejerforening udgør (2018) kr. 510, der opkræves i december måned. 
 • Kontingent til Veddelev Vejlaug betales på Lollandsvejene og Holmevejene udgør (2018) kr. 100 
 • Kontingent og gebyrer fastsættes på den årlige generalforsamling, som afholdes i november måned 
 • Der er for nærværende ikke nogen beslutning om ændring af kontingenter og gebyrer. 
 • Der påhviler ikke hverken grundejerforeningen eller dens medlemmer nogen fællesgæld 
 • Der betales ikke indskud til foreningen eller opkræves gebyr for at registrere overdragelse af medlemskabet til en ny ejer.
 • Der er ikke andre omkostninger til Grundejerforening og Vejlaug i forbindelse med overdragelse af en ejendom.

Kontakter: 

Ekspeditionsgebyr for ejendomsoplysninger 

 • Ekspeditionsgebyr for besvarelsen af ejendomsmægler henvendelse udgør kr. 500 
 • Beløbet bedes indbetalt på Veddelev Borger og Grundejer Forenings konto i Danske Bank: konto 1551 4783139502 
 • Beløbet bedes betalt snarest muligt og inden 30 dage efter Deres modtagelse af vores besvarelsen. Rykker vil kun blive fremsendt ved manglende betaling og tillægges et gebyr på 100kr.

VBGF Version 2018.02

Opdateret 02.03.2018/piet