Trafiksikring af Fiskevejen mellem busholdepladsen og ned mod Veddelev Bygade


Roskilde kommune vil nu gå i gang med at trafiksikre den del af Fiskervejen som ligger mellem Tuevænget ved busholdepladsen og ned til sidevejen ud mod Veddelev gård. Det er så langt, det er muligt ned mod Veddelev Bygade.
Der er bevilget etablering af grusbelagte fortove i begge sider, hvor det er muligt, som vist markeret med rødt på billedet ovenfor. Det grønne er allerede flisebelagt
Planen indebærer endvidere, at der på Fiskervejen afmærkes plads til cyklister ved at omdanne vejen til en "2 minus 1 vej"
Arbejdet forventes at blive sat i gang snarest muligt, og om vejret arter sig at blive udført inden jul i år.
Projektet er et resultat af flere års pres på at få forbedret trafiksikkerheden for gående og cyklister, samt ikke mindst skolebørns vej til skolebussen.

Læs mere om projektet og se tegninger og beskrivelser: 

Beskrivelse Plan 1 Plan 2 €  Plan 3 Plan 4 Plan 5

Veddelev Borger og Grundejer Forening