Generalforsamling 2023


Veddelev Borger og Grundejer Forening og Veddelev Vejlaug

Indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 19.30 

i VSB klubhus på Veddelev havn

 

Indkaldelse og dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

Veddelev Grundejerforening Generalforsamling-2023 Indkaldelse-udsendt.pdf

Årsregnskab Veddelev Grundejerforening og Vejlaug 2022-2023.pdf

VBGF forslag til kontingent og takster 2023-24.pdf