Velkommen til Veddelev

Portalen til information om  aktiviteter på Veddelev halvøen

 

 Nyheds- og Aktivitetskalender for Veddelev halvøen i 2017

Veddelev Landsby - 

Høring om Ny Højagergaards jorders fremtid

Indledende offentlig høring om nye boliger i Veddelev på Roskilde Kommunes Ny Højagergaards jorder i perioden 29 sep til 27 oktober 2017

 

Borgermøde: 

To. d. 12 oktober 2017 kl. 19.00 

På Himmelev Skole i Kantinen

 

Læs det udsendte forslag, som VGF har delt ud i hele sit område  HER

 

Læs mere, samt indkomne forslag og kommentarer på www.roskilde.dk/Indflydelse

OPFORDRING TIL DEBAT 

Roskilde Kommune overvejer at sælge markarealerne nord og syd for Højagergaard i Veddelev, så de helt eller delvist kan udstykkes til rækkehuse. Arealerne har hidtil været anvendt til landbrugsformål, men ligger i dag ubenyttede hen. 

 

Selve Højagergaard ønskes bevaret. Men hvad skal gården anvendes til fremover ?

 

Gældende planlægning hindrer bebyggelse på arealerne grundet hensyn til det kulturhistoriske landsbymiljø samt sikring af grønne områder.

 

 Forslag og mere, samt indkomne forslag og kommentarer på: www.roskilde.dk/Indflydelse

Alle interesserede er velkomne
Veddelev Antennelaug

Ombygning og opdatering af vores netværk til DOCSIS 3.1 foretages fra d. 4 - 9 september kl. 07.00 - 16.00 

Seneste: - Arbejdet er nu afsluttet

Beboerne på Holmevejene, Maribovej og Svaleøvej 34 - 64

..Elleore.. 

Triathlon 

....2017......

Elleore Triathlon 2017

afholdes i Veddelev lørdag d. 26 august

Med start og mål på Elleorevej

Læs programmet og se ruterne HER

Løbet starter kl. 11.00 på ved Badebroen på Nordstranden med 

 • Svømning

 • Cykling

 • Løb

Tilskuere er også meget velkomne

Alle i Veddelev

Se program

Informationsfolder om Røde hus på Veddelev Nordstrand

Hent pjecen HER

Se også billederne fra Indvielsen d. 11 juni er på  vej HER

VGF - Røde hus folder

Folderen fortæller om mulighederne for Veddelevs borgere med det Røde Hus ved badebroen. 

Her finder I nu toiletter og muligheder for omklædning. 

Medlemmer af VGF kan desuden låne huset til mindre private sammenkomster i dagtiden.

Læs mere om reglerne HER

 

Se Rødehus kalenderen HER

Alle
Badebroen er oppe og i brug 

De benyttes nu flittigt, når solen ellers skinner.

Det røde hus er også færdigt nu og er taget i brug. 

Det røde hus er nu i drift

Medlemmer af VGF kan få en mobil nøgle til døren ved at sende en mail til roedehus@veddelev.dk. Se nærmere HER

Alle

Skt Hans aften holdes

i Veddelev på Nordstranden

Fredag d. 23 Juni 2017 kl. 21.30

Vi fejrer Skt Hans aften på Veddelev Nordstrand med 

 • Fakkeltog fra den gamle Vandingsdam på Maribovej til bålpladsen

 • Bålet tændes

 • Båltale ved ?

 • De To Trubadurer spiller og vi synger midsommervisen og andre sommerviser

Alle er velkomne

Veddelev pjecen 2016

Uddeles i Veddelev. 

Kan også hentes  HER

Støt op om vores lokalområde - vær medlem af vores Grundejerforening

Veddelev.dk

Fotoarkiv kommer snart  HER

Kender du til et arrangement på Veddelev halvøen, som kan have andres interesse må du gerne maile herom til webmasteren 

Nyheds- og informationsspalten 

 

Information om Det røde hus på Veddelev Nordstrand 

Veddelev Grundejerforening har pr. 1 oktober 2016 sammen med foreningen Elleoresamfundet erhvervet en foreløbig 3-årig lejekontrakt på det Røde hus på Nordstranden ved Badebroen. Huset har fra 1970 til 2014 været klubhus for FDF spejderne i Veddelev. De sidste 2 år har Elleoresamfundet lejet huset til oplægning af deres grej fra Elleugen i august måned. En ny lejekontrakt med statens bygningstyrelse er nu indgået for en 3-årig periode frem til 2019. Heri er Veddelev Grundejerforening er indtrådt som medlejer af den nordlige halvdel af huset.

Formålet for Veddelev Grundejerforening med at indgå i en leje af det Røde hus er, at vi hermed vil kunne få mulighed for at udnytte de faciliteter, som findes i huset, der ligger lige ved Grundejerforeningens strand og badebro. Vores halvdel af lejemålet vil primært omfatte det store klublokale på ca. 30 m2 mod nord, køkken og de to toiletter og baderum ialt ca. 80 m2, Endvidere plads til opbevaring af dele til badebroen. Lokalerne i den sydlige del får Elleorefolkene rådigheden over. Det samlede hus er på 212m2.

Det Røde hus har oprindeligt været skivedepot for Roskilde Garnison, da der var skydebaner herude indtil 1959. Fra 1970 og indtil 2014 tilhørte huset FDF spejderne i Veddelev. Da FDF-troppen blev nedlagt for 2 år siden blev huset givet tilbage til staten, som via Risø ejer hele det gamle skydebaneareal, der i dag udgør hele det grønne område på Nordstranden,

På den ordinære generalforsamling i Veddelev Grundejerforening i november 2016 blev bestyrelsens forslag om leje af huset af Statens Bygningsstyrelse med henblik på at kunne udnytte husets faciliteter i tilslutning til stranden og badebroen. 

De primære mål med det Røde hus i Veddelev Grundejerforening vil være: 

1. At skaffe stranden og badebroens brugere, Grundejerforeningens medlemmer og beboerne på Veddelev halvøen, mulighed for at kunne benytte husets toiletter og have adgang til vand. Da det nærmeste offentligt tilgængelige toilet befinder sig langt væk, betyder det, at voksne og børn forretter deres nødtørft bag huset og i buskadset, hvilket er hygiejnisk set uønsket. 

2. Mulighed for at Grundejerforeningen kan bruge huset til forskellige arrangementer for medlemmerne. 

3. Mulighed for at VGF medlemmer i dagtiden kan benytte husets køkken og klublokale i forbindelse med f.eks. private udendørs arrangementer. 

4. Mulighed for at huset kan udlejes til kommunale børneinstitutioner, som i dag i sommerperioden benytter stranden og badebroen, men ikke har adgang til toiletter og skiftefaciliteter. Dette sker primært om formiddagen. Det handler primært om børnehaver, SFO'ere og fritidsklubber. 

Det nedsatte arbejdsudvalg har nu gennemgået huset og har undersøgt de nødvendige istandsættelsesomkostninger for at kunne gøre huset brugbart. 

Arbejdsudvalget har lagt vægt på at kunne sætte huset i brugbar stand igen med så beskedne midler som muligt, primært ved frivilligt arbejde. Der er hertil udarbejdet både et etableringsbudget og et driftsbudget. Arbejdsudvalgets arbejde vil sammen med et forslag om iværksættelse af renoveringen af huset, samt ibrugtagelse af husets faciliter blive fremlagt til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i Veddelev Grundejerforening d. 24 april. 2017. , se indkaldelse og forslag til den ekstraordinære generalforsamling. HER 

Såfremt bestyrelsens forslag vedtages vil huset kunne åbnes op for medlemmerne i løbet af maj måned 2017.  

 

Breaking News 

Bestyrelsens forslag om istandsættelse af det Røde hus blev vedtaget

Endvidere blev forslag A om en kontingentstigning på 60kr/år til dækning af driftsudgifterne vedtaget

Den planlagte istandsættelse af huset vil derfor blive igangsat snarest muligt.

 

 

 

Roskilde Camping

Campingpladsen er åbnet for sæsonen.  Området er omfattet af en lokalplan, som udover campingpladsen også omfatter Vigen Strandpark og Vigen Restaurant. Forpagterparret William og Janni Christiansen har en langtidskontrakt med Roskilde kommune. De ønsker at forbedre Campingpladsen med bedre faciliteter, samt ro og orden. 

 

Der er derfor nogle regler som de beder os beboere om at respektere i camping sæsonen: 


Vigen strandpark omfatter hele området ud mod vandet, som angivet som område 3 på kortet nedenfor. Her er der almindelig offentlig adgang. Sti og vej som adskiller Strandparken og Campingpladsen fra Baunehøjvej og til Veddelev Havn er fælles adgangsvej og kan således benytte af alle gående og cyklende.

 

Er du i tvivl om Lokalplanen, så kan hele planen læses HER

 

 STOP Indbrud !

Veddelev har heller ikke undgået den bølge af indbrud, som det seneste år har ramt mange boligområder på Sjælland. Selvom det som indbrudstyv kan være ekstra risikabelt at flygte på grund af at vi kun har en adgangsvej, som let kan spærres, har der det sidste år være flere indbrud. Et indbrud på Langholm blev dog stoppet og de 3 unge indbrudstyve blev anholdt takket være en nabos årvågenhed og reaktion. Heldigvis var politiets reaktion også hurtig, så de blev taget på fersk gerning og mere end et indbrud blev opklaret. Tyvende var 3 unge på 16-18 år fra Roskilde. Det er således langtfra altid udenlandske tyve fra Østeuropa, som laver indbruddene. 

 

Læs mere mere om Nabohjælp og hvad I selv kan gøre forebyggende, både i hverdagen og og når I skal på ferie på www.stopindbrud.dk . HER

 

Det er vigtigt at vi alle holder lidt øje med naboernes huse og med suspekte især varevogne, som kører rundt i området på underlige tidspunkter. Suspekte varebiler vil være varebiler uden traditionelle firmareklamer på og/eller er med udenlandske nummerplader. Noter nummerpladen og bilmærket ned sammen med tidspunkt og sted. Er det meget mystisk, så orienter politiet på tlf. 114, ellers gem det eller send det til nabohjaelp@veddelev.dk  Erfaringsmæssigt er vore mange hundeluftere særdeles gode til at observere alt hvad der foregår af usædvanligt i området. Tak for det. 

 

Politiet hjemmeside med flere oplysninger: HER

 

Dansikring Direct    Verisure Technology

I forbindelse med generalforsamlingen 2012 har Dansikring-Direct givet medlemmerne et godt tilbud på Dansikring Direct på deres nye avancerede Verisure Technology alarmsystemer med webcam, røgalarm m.v. 

se mere på Verisure.dk

 

 

storskrald OG haveaffald 

 

tømning af aviscontainere

Veddelev Arkivet

Det gamle Veddelev  Det moderne Veddelev
Egne oplevelser, lokalhistoriske optegnelser og billeder af liv og landskaber i Veddelev før og nu. Har du materiale liggende eller har tid og lyst til at hjælpe med at opbygge et god side om livet i Veddelev før og nu, så kontakt Piet Jansen i Veddelev Grundejerforening. 

Veddelev Før 1965

Veddelev historie efter 1965

VSB 40 år og Veddelev havn 25 år 
Jubilæums nr, af Svajeren 2005

Sankt Hans Båltaler 2002-2011

 

Veddelev Links

 

Veddelev Grundejerforening

omfatter alle grundejere i Veddelev vest for Baunehøjvej

Hent - Veddelev Pjece 2016

Links til: 

Grundejerforeningens Informationsside

Veddelev Antennelaug

 

Fællesantenne med TV og bredbånd  leveret af YouSee til alle huse på:

 • Svaløvej 34-64

 • Okseholm

 • Hyldeholm

 • Langholm

 • Maribovej

YouSee Kanaloversigt feb 2016                                     HER

Links til: 

  Antennelaug informationsside

 

Flere foreninger i og omkring Veddelev 

Forretninger og virksomheder i Veddelev

Institutioner i Veddelev

Øvrige Links

Strandvejret i Veddelev fra DMI

Vejret

Vejret de kommende dage fra DMI

Vejret i Nordsjælland

 

 

 

Besøgstæller besøg på hjemmesiden i 2016-17

Opdateret d.25.04.2017

  Webmaster: Piet Jansen webmaster@veddelev.dk