Veddelev Pjecen

Veddelev Borger og Grundejer Forening (VBGF)

Veddelev Borger og Grundejer Forenings formål er at samle borgere og grundejere på Veddelev halvøen for løsning af fælles opgaver, samt og at medvirke til så gode forhold for alle beboere i Veddelev området som muligt. Dette omfatter også opsætning af badebroen og Rødehus på Nordstranden, samt forskellige aktiviteter af bred interesse for beboerne. 

Foreningen er pålagt en række fælles praktiske opgaver og varetager i denne forbindelse medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, primært Roskilde kommune. Det er vores som målsætning, at alle borgere grundejere skal have lyst til at være medlem. 

 Information om Veddelev Borger og Grundejer Forening findes flere steder på foreningens webside 

På Facebook gruppen "Veddelev" deles aktuelle nyheder og information

Veddelev Vejlaug er en del af Veddelev Borger og Grundejer Forening. Alle grundejere på Holmevejene er jfr. servitutter obligatoriske medlemmer af Veddelev Vejlaug. 

Grundejerne på Lollandsvejene er frivillige medlemmer. Ifølge vejsyns-kendelse er Veddelev Vejlaug endvidere pålagt at sørge for vejvedligeholdelse af Lollandsvejene og Ikke-medlemmer opkræves derfor et bidrag hertil.  

Vedligehold og snerydning 

De offentlige veje i Veddelev vedligeholdes og ryddes for sne om vinteren af Roskilde kommune. Dette er vejene: Baunehøjvej, Bygaden, Brovej, Fiskervej samt Svaleøvej fra Baunehøjvej til Sivholmvej. 

De øvrige veje i Veddelev er private fællesveje. Lodsejerne er her ansvarlige for vedligeholdelsen. Opgaven løses for de fleste veje gennem medlemskab af enten Veddelev Vejlaug, som omfatter Lollandsvejene og Holmevejene eller Elleorevej med flere vejes Vejlaug, som omfatter Elleorevej, Ringøvej, Tuevænget, Sivholmvej og Svaleøvej fra Sivholmvej til Strandvejen.

De øvrige veje er ikke med i noget vejlaug og grundejerne står således selv for vedligeholdet. Om snerydning se nedenfor

 Snerydning på alle de private fælles veje varetages af Veddelev Vejlaug, som har kontrakt med en entreprenør, der rydder vejene, når der er faldet mere end 5 cm sne og han er færdig med at køre for en kommune. Af miljømæssige grunde saltes der kun undtagelsesvis på vore veje i Veddelev. 

Veddelev Vejlaugs snerydning omfatter Lollandsvejene, Holmevejene, Elleorevej med flere vejes Vejlaugs område, samt Skydebanevej, Veddelev Engvej, Græsbakken, Strandvejen, Fiskervejen 3-9, og Høkerstræde. 

Snerydning på fortove og i indkørsler er grundejerne er selv ansvarlige for. Indkørslen skal ryddes, så post- og avisbude, samt renovationsfolk kan komme ind.

 Aktiviteter under Veddelev Borger og Grundejer Forening

Badebroen på Veddelev Nordstrand opsættes hvert år fra marts til november. Badebroen blev fornyet i 2018 og blev betalt af VBGF’s medlemmer og med støtte fra Liljenborgfonden. Badebroen opsættes og vedligeholdes således af Veddelev Borger og Grundejer Forening over kontingentet. Den er hver sommer til stor glæde for beboere, børn og unge i Veddelev. Det henstilles at der passes på broen og ikke mindst vippen, hvor der kun må være 1 person på vippen ad gangen.

 Rødehus

 

Naturvandring arrangeres hvert år i maj/juni måned. Det er en fælles aftenvandring i vores smukke område. Emnet for vandringen i 2023 

Turen afsluttes med fælles kaffe og solnedgangsudsigt over Roskilde fjord

 Skt. Hans aften d. 23. juni fejres hvert år i Veddelev med bål, båltale og midsommersange på Nordstranden. Bålet tændes kl. 21.00. Fakkeltoget starter kl. 20.30 fra branddammen (den gamle Vandingsdam) for enden af Maribovej og går ad Nordstien til bålpladsen på Nordstranden. Veddelev Borger og  Grundejer Forening står for fakler, bål og underholdning. 

Tørre grene til bålet kan efter aftale lægges på bålpladsen efter 1. april. Nøgle til bommen ved havnen kan lånes hos formanden. 

 Old boys Fodbold i Veddelev. Der spilles hver søndag formiddag kl. 10:30. Kontakt: Jan Ulslev Pedersen, 30 79 83 36

 Din Alarm er et beboernetværk, der benytter en installeret app på mobiltelefonen. Din Alarm blev introduceret i Veddelev i 2016 og omfatter omkring 150 beboere. Alle, der er med i netværket kan alarmere og hjælpe hinanden i tilfælde af indbrud, uheld eller andre situationer, hvor man har brug for akut hjælp. Læs mere på www.dinalarm.dk Systemet indeholder  også videokameraovervågning. 


Information om VBGF Bestyrelse og generalforsamlingsreferater ses her