OPDATERING Norlys er nu færdige med nedgravning af Fibernet i Veddelev

Nedgravning af NORLYS fibernet har nu stået på i næsten 2 måneder og er nu færdigt. 
Fibernet kablet ligge de fleste steder i venstre side af vejene ( svarede til de ulige husnumre ) Kablet er lagt, hvor der er fortove og asfalteret ved siden af fliserne under den inderste asfaltbort ved siden af de antenneletkabler,og telefonkabler som ligger der i forvejen. Asfatborten mellem fortovsfliserne og skellet mange steder blivet fornyet ved reetableringen efter nedgravning af kablet. 

Grundejerne på Strandvejen og Skydebanevej m. tværveje, som ikke har noget vejlaug har været indkaldt til separate vejsyn af Roskilde kommune.  

Udover fibernetkablerne er der opstillet et antal grønne tilslutningsskabe til fibernet tilslutningerne. 

 Efter afslutningen af anlægsarbejderne med kabler og skabe kan der komme nye opgravninger til beboere, som ønsker en fiberkabel tilslutning i stedet for deres nuværende kabelnet tilslutning.  

Færdiggørelsen og idriftsætning af fibernet anlægget forventes at ske i løbet af september måned. 

De eksisterende kabelnet fra Henholdsvis TDC/YouSee og Veddelev Antennelaug har næsten undgået at blive beskadiget af nedgravningen af fibernet kablerne fra NORLYS.
Oplever man afbrydelser eller forringede modtageforhold af TV og/eller Bredbånd på sit nuværende kabelnet bør man kontakte sin bredbånds leverandør. Det er de fleste steder YoySee, eller Veddelev Antennelaug, som omfatter omrrådet på Svaleøvej 36-68, Okseholm, Hyldeholm, Langholm og Maribovej.
( Formand for Veddelev Antennelug er Piet Jansen tlf. 40 57 7331 mail formand@veddelev.net)

Veddelev Vejlaug  kan også kontaktes om skalder på veje og fortove ( se kontakt nedenfor da der kan være tale om graveskader ved nedgravning af fibernet kablerne.

Det nye Fibernet fra NORLYS erstatter ikke det eksisterende kabelnet fra hhv. TDC/YouSee og Veddelev Antennelaug, som er baseret på COAX kabler.
NORLYS Fibernet er en ny og konkurrerende leverandør af bredbånd i vores område, som er baseret på en anden teknologi.

Fibernet er i sig selv ikke hurtigere eller mere stabilt end et velholdt og opdateret traditionelt kabel TV og bredbåndsystem. 

Såfremt din nuværende kabelnet stikledning og dine kabler inde i huset, samt Routeren er gamle kan man naturligvis ikke forvente fuld kapacitet på sin nuværende tilslutning. 

 

Opleves der problemer eller forstyrrelser i forbindelse nedgravningen af det nye Fibernet eller retableringen udfor dit hus eller har spørgsmål bedes man henvende sig til VBGF og Veddelev Vejlaugs formand Piet Jansen mobil 4057 7331 mail formand@veddelev.dk.