Fjernvarme bliver en mulighed i Veddelev

FORS Fjernvarmemøde afholdt mandag d. 9 oktober med ca. 200 deltagere på Himmelev Gymnasium om mulighederne for forsyning af Veddelev. 
Se nærmere om mødet og de oplysninger, som blev givet på FORS webside www.fors.dk/veddelev og fjernvarme initiativgruppens webside www.veddelev.energy 

Der er endvidere blevet sendt et brev med oplysninger og tilbud til samtlige husstande i Veddelev.