Kong Vinter er ankommet i Veddelev

Kong Vinter har vist sin ankomst tidligt i år.

Der har i nogle dage været hård frost og er et smukt lag sne faldet i Veddelev. Der er også sne nok på kælke- og skibakken på Vigen. 

Der er indtil nu faldet ca. 5 cm sne. Veddelev Vejlaugs snerydning iværksættes først når der ligger mere end 10 cm eller opstår fygning med større drivedannelser. Af hensyn til miljøet saltes der kun, såfremt det tør og fryser igen og bliver meget glat. 

Der holdes løbende øje med udviklingen. 

Fortovene skal beboerne selv sørge for at holde rene for sne. Undtaget er kun Fiskervejen og den nordlige side af Svaleøvej, som er uden udkørsler. Her er det Roskilde Kommune, som skal sørge for snerydningen. 

Hilsen

Veddelev Vejlaug